จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-อริยสัจ 4

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านต่อ >
2. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านต่อ >
3. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านต่อ >
4. จารึกธรรมจักร (ชัยนาท) อ่านต่อ >
5. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านต่อ >
6. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >
7. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
8. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
9. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
10. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปดินเผาเมืองยะรัง อ่านต่อ >
11. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
12. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
13. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
14. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >
17. จารึกฐานรองพระธรรมจักร อ่านต่อ >
18. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >
19. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >
20. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170