จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา

จำนวน 214 รายการ

31. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
32. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
33. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๑ (ด้านทิศตะวันออก) อ่านต่อ >
34. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก) อ่านต่อ >
35. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านต่อ >
36. จารึกธรรมจักร (ชัยนาท) อ่านต่อ >
37. จารึกซับจำปา ๓ อ่านต่อ >
38. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านต่อ >
39. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านต่อ >
40. จารึกซับจำปา ๑ อ่านต่อ >
41. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๑ อ่านต่อ >
42. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๒ อ่านต่อ >
43. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๓ อ่านต่อ >
44. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปดินเผาเมืองยะรัง อ่านต่อ >
45. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๑ อ่านต่อ >
46. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๒ อ่านต่อ >
47. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๓ อ่านต่อ >
48. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๑ อ่านต่อ >
49. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๒ อ่านต่อ >
50. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >
51. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านต่อ >
52. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านต่อ >
53. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านต่อ >
54. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านต่อ >
55. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑ (คาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ) อ่านต่อ >
56. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านต่อ >
57. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านต่อ >
58. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านต่อ >
59. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕ (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒) อ่านต่อ >
60. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170