จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา

จำนวน 214 รายการ

31. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๑ (ด้านทิศตะวันออก) อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก) อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกธรรมจักร (ชัยนาท) อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกซับจำปา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกซับจำปา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปดินเผาเมืองยะรัง อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑ (คาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ) อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕ (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170