จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา

จำนวน 214 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๑ (บทที่ ๑ สหัสสมภินิมมิตสาวุธันตัง) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๒ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๓ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ)) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๔ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ)) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๕ (บทที่ ๓ นาฬาคิริง คชวรัง อติมัตตภูตัง) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๖ (บทที่ ๔ อุกขิตตขัคคมติหัตถสุทารุณันตัง) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๗ (บทที่ ๕ กัตวาน กัฏฐมุทรัง อิว คัพภินียา) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๘ (บทที่ ๖ สัจจัง วิหายะ มติสัจจกวาทเกตุง) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๙ (บทที่ ๗ นันโทปนันทภุชคัง วิพุธัง มหิทธิง) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๑๐ (บทที่ ๘ ทุคคาหทิฏฐิภุชเคนะ สุทฏฐหัตถัง) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเยธมฺมาฯ ๑ (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเยธมฺมาฯ ๓ (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเยธมฺมาฯ ๔ (พระองค์ภาณุฯ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเยธมฺมาฯ ๕ (พระองค์ภาณุฯ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเยธมฺมาฯ (พบ. ๒) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170