จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา

จำนวน 214 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
4. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านต่อ >
6. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
8. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๑ (บทที่ ๑ สหัสสมภินิมมิตสาวุธันตัง) อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๒ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง) อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๓ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ)) อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๔ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ)) อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๕ (บทที่ ๓ นาฬาคิริง คชวรัง อติมัตตภูตัง) อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๖ (บทที่ ๔ อุกขิตตขัคคมติหัตถสุทารุณันตัง) อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๗ (บทที่ ๕ กัตวาน กัฏฐมุทรัง อิว คัพภินียา) อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๘ (บทที่ ๖ สัจจัง วิหายะ มติสัจจกวาทเกตุง) อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๙ (บทที่ ๗ นันโทปนันทภุชคัง วิพุธัง มหิทธิง) อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๑๐ (บทที่ ๘ ทุคคาหทิฏฐิภุชเคนะ สุทฏฐหัตถัง) อ่านต่อ >
19. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านต่อ >
20. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
21. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา อ่านต่อ >
22. จารึกเยธมฺมาฯ ๑ (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านต่อ >
23. จารึกเยธมฺมาฯ ๓ (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านต่อ >
24. จารึกเยธมฺมาฯ ๔ (พระองค์ภาณุฯ ๑) อ่านต่อ >
25. จารึกเยธมฺมาฯ ๕ (พระองค์ภาณุฯ ๒) อ่านต่อ >
26. จารึกเยธมฺมาฯ (พบ. ๒) อ่านต่อ >
27. จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า อ่านต่อ >
28. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
29. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านต่อ >
30. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170