จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา

จำนวน 214 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกเมืองพรหมทิน 1 อ่านต่อ >
3. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
4. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านต่อ >
6. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
8. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 1 (บทที่ 1 สหัสสมภินิมมิตสาวุธันตัง) อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 2 (บทที่ 2 มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง) อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 3 (บทที่ 2 มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ)) อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 4 (บทที่ 2 มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ)) อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 5 (บทที่ 3 นาฬาคิริง คชวรัง อติมัตตภูตัง) อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 6 (บทที่ 4 อุกขิตตขัคคมติหัตถสุทารุณันตัง) อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 7 (บทที่ 5 กัตวาน กัฏฐมุทรัง อิว คัพภินียา) อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 8 (บทที่ 6 สัจจัง วิหายะ มติสัจจกวาทเกตุง) อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 9 (บทที่ 7 นันโทปนันทภุชคัง วิพุธัง มหิทธิง) อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 10 (บทที่ 8 ทุคคาหทิฏฐิภุชเคนะ สุทฏฐหัตถัง) อ่านต่อ >
19. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านต่อ >
20. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
21. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา อ่านต่อ >
22. จารึกเยธมฺมาฯ 1 (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านต่อ >
23. จารึกเยธมฺมาฯ 3 (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านต่อ >
24. จารึกเยธมฺมาฯ 4 (พระองค์ภาณุฯ 1) อ่านต่อ >
25. จารึกเยธมฺมาฯ 5 (พระองค์ภาณุฯ 2) อ่านต่อ >
26. จารึกเยธมฺมาฯ (พบ. 2) อ่านต่อ >
27. จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า อ่านต่อ >
28. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
29. จารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลา อ่านต่อ >
30. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170