จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เพลงยาวกลบท

จำนวน 50 รายการ

31. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 31 (กลบทฟักพันท์ร้าน) อ่านต่อ >
32. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 32 (กลบทกะแตไต่ไม้) อ่านต่อ >
33. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 33 (กลบทฉัตร์สามชั้น) อ่านต่อ >
34. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 34 (กลบทมังกรคายแก้ว) อ่านต่อ >
35. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 35 (กลบทครอบจักรวาฬ) อ่านต่อ >
36. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 36 (กลบทกวางเดิรดง) อ่านต่อ >
37. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 37 (กลบทบัวบานกลีบ) อ่านต่อ >
38. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 38 (กลบทอักษรสังวาศ) อ่านต่อ >
39. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 39 (กลบทก้านต่อดอก) อ่านต่อ >
40. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 40 (กลบทโตเหล้นหาง) อ่านต่อ >
41. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 41 (กลอักษรงูกลืนหาง) อ่านต่อ >
42. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 42 (กลอักษรนกกางปีก) อ่านต่อ >
43. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 43 (กลอักษรคุลาซ่อนลูก) อ่านต่อ >
44. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 45 (กลอักษรม้าลำพอง) อ่านต่อ >
45. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 46 (กลอักษรคมในฝัก) อ่านต่อ >
46. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 47 (กลอักษรลิ้นตะกวดคำน้อง) อ่านต่อ >
47. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 48 (กลอักษรกลมกลืนกลอน) อ่านต่อ >
48. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 49 (กลอักษรดอกไม้พวงคำน้อง) อ่านต่อ >
49. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 50 (เพลงยาวกลอนสุภาพเรื่องพระราชปรารภ) อ่านต่อ >
50. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 44 (กลอักษรถอยหลังเข้าคลอง) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170