จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-วรรณกรรม-รามเกียรติ์

จำนวน 164 รายการ

31. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๕ (หนุมานสมสู่กับนางบุษบามาลี) อ่านต่อ >
32. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๖ (หนุมานพบนกชื่อสำพาที) อ่านต่อ >
33. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๐๖ (ไมยราพณ์ร่ายเวทหุงโอสถใส่กล้อง) อ่านต่อ >
34. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๐๗ (หนุมานอมพลับพลาแต่ถูกไมยราพณ์เป่ายาทำให้หลับไป) อ่านต่อ >
35. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๐๘ (ไมยราพณ์แบกพระรามลงบาดาล แล้วนำพระองค์ใส่กรงให้ทหารยักษ์เฝ้า) อ่านต่อ >
36. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๐๙ (หนุมานตามลงมาเมืองบาดาลเพื่อช่วยเหลือพระราม) อ่านต่อ >
37. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๑๐ (นางพิรากวนขึ้นตาชั่งที่ประตูเมือง) อ่านต่อ >
38. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๑๑ (หนุมานฆ่าไมยราพณ์ถึงแก่ความตาย) อ่านต่อ >
39. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๑๒ (หนุมานพาพระรามออกจากเมืองบาดาล) อ่านต่อ >
40. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๑๓ (ทศกัณฑ์ทรงพิโรธเมื่อทราบข่าวหนุมานฆ่าไมยราพณ์ตาย) อ่านต่อ >
41. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๓๔ (หนุมานถูกศรของอินทรชิต) อ่านต่อ >
42. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๑ (นางเบญจกายเข้าเฝ้าพระชนนี) อ่านต่อ >
43. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๗ (พระรามโปรดให้งดโทษตายแก่เบญจกาย) อ่านต่อ >
44. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๘ (พระรามโปรดให้สุครีพและนิลพัทถมสมุทร) อ่านต่อ >
45. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๘๔ (นิลพัทใช้ทั้งมือและเท้ารับก้อนหินที่หนุมานโยนลงมา) อ่านต่อ >
46. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๘๓ (หนุมานเคืองนิลพัท จึงหักหินแล้วโยนให้นิลพัท) อ่านต่อ >
47. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๘๕ (สุครีพห้ามหนุมานกับนิลพัทไม่ให้รบกัน) อ่านต่อ >
48. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๘๗ (สุครีพทูลพระรามว่าให้นิลพัทคอยจัดหาเสบียง ส่วนหนุมานให้ทำทางถมสมุทร) อ่านต่อ >
49. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๘๖ (พระรามพิโรธหนุมานและนิลพัท จึงปรึกษาสุครีพว่าจะทำเช่นใด) อ่านต่อ >
50. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๗ (หนุมานพบเสื้อสมุทร) อ่านต่อ >
51. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๘ (หนุมานมาพบพระนารทฤๅษี) อ่านต่อ >
52. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๙ (หนุมานแปลงกายให้ใหญ่เท่าศาลา) อ่านต่อ >
53. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๐ (พระฤๅษีเสกไม้เท้าให้เป็นปลิง) อ่านต่อ >
54. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๑ (หนุมานขอขมาพระฤๅษี) อ่านต่อ >
55. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๒ (หนุมานพบกองตระเวนอากาศของกรุงลงกา) อ่านต่อ >
56. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๓ (หนุมานรบกับอากาศตะไล) อ่านต่อ >
57. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๔ (หนุมานเห็นทศกัณฐ์นอนกับนางมณโฑ) อ่านต่อ >
58. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๕ (ทศกัณฐ์เสด็จพร้อมกระบวนพระตำรวจ) อ่านต่อ >
59. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๖ (ทศกัณฐ์เสด็จจากอุทยานไปยังห้องบรรทม) อ่านต่อ >
60. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๗ (ทศกัณฐ์พูดจาเล้าโลมนางสีดา) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170