จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-วรรณกรรม-รามเกียรติ์

จำนวน 164 รายการ

1. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๔ (อินทรชิตพ่ายแพ้ต่อพระลักษณ์ จึงหลบหนีไปในกลีบเมฆ) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๒ (องคตรบกับยักษ์ปักหลั่น) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๔๕ (พระรามทรงรถเทียมม้าเสด็จจากพลับพลาเพื่อออกรบ) อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๔๘ (พระลักษณ์ถูกหอกของมูลพลำเข้าที่พระชงฆ์) อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๒๖ อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๒๗ อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๒๘ อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๓๙ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๐ อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๑ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๒ อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๓ อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๔ อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๕ อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๖ อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๗ อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๕๕ อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑ (พระรามแบกกวางแปลง) อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒ (ทศกัณฐ์อุ้มนางสีดาออกจากกุฏิขึ้นรถ) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๓ (ทศกัณฐ์รบกับนกสดายุ) อ่านต่อ >
21. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๔ (พระรามประทับอยู่ที่ป่ากัทลีพบกับพญาสุครีพ) อ่านต่อ >
22. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๕ (พญาสุครีพท้าพญาพาลีรบ) อ่านต่อ >
23. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๓๘ (เหล่ายักษ์จับหนุมานใส่ครก) อ่านต่อ >
24. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗ (พาลีรบสุครีพ) อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๘ (หนุมาน องคต และชมพูพานถวายตัว) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๙ (พญาสุครีพถวายพลวานร) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๐ (สุครีพ หนุมาน และองคตพาพลลิงไปตั้งอยู่ที่เขาคันธมาทน์) อ่านต่อ >
28. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๑ (ยักษ์ปักหลั่นจับพลลิง) อ่านต่อ >
29. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓ (องคตหลานพระอินทร์ถามยักษ์ปักหลั่นเรื่องทางไปลงกา) อ่านต่อ >
30. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๔ (หนุมานพบนางบุษบามาลี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170