จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-วรรณกรรม-รามเกียรติ์

จำนวน 164 รายการ

1. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 134 (อินทรชิตพ่ายแพ้ต่อพระลักษณ์ จึงหลบหนีไปในกลีบเมฆ) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 12 (องคตรบกับยักษ์ปักหลั่น) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 145 (พระรามทรงรถเทียมม้าเสด็จจากพลับพลาเพื่อออกรบ) อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 148 (พระลักษณ์ถูกหอกของมูลพลำเข้าที่พระชงฆ์) อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 26 อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 27 อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 28 อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 39 อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 40 อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 41 อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 42 อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 43 อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 44 อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 45 อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 46 อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 47 อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 55 อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 1 (พระรามแบกกวางแปลง) อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 2 (ทศกัณฐ์อุ้มนางสีดาออกจากกุฏิขึ้นรถ) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 3 (ทศกัณฐ์รบกับนกสดายุ) อ่านต่อ >
21. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 4 (พระรามประทับอยู่ที่ป่ากัทลีพบกับพญาสุครีพ) อ่านต่อ >
22. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 5 (พญาสุครีพท้าพญาพาลีรบ) อ่านต่อ >
23. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 38 (เหล่ายักษ์จับหนุมานใส่ครก) อ่านต่อ >
24. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 7 (พาลีรบสุครีพ) อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 8 (หนุมาน องคต และชมพูพานถวายตัว) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 9 (พญาสุครีพถวายพลวานร) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 10 (สุครีพ หนุมาน และองคตพาพลลิงไปตั้งอยู่ที่เขาคันธมาทน์) อ่านต่อ >
28. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 11 (ยักษ์ปักหลั่นจับพลลิง) อ่านต่อ >
29. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 13 (องคตหลานพระอินทร์ถามยักษ์ปักหลั่นเรื่องทางไปลงกา) อ่านต่อ >
30. จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 14 (หนุมานพบนางบุษบามาลี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170