จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-วรรณกรรม-นิทานสิบสองเหลี่ยม

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๙ เรื่อง พระเจ้ามหาติมยอมให้พระเศียรเป็นทาน) อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๑๐ แผ่นที่ ๑ เรื่อง พระเจ้าวะดินซาพิพากษาโทษพระราชบุตร) อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๑๐ แผ่นที่ ๒ เรื่อง พระเจ้าวะดินซาพิพากษาโทษพระราชบุตร) อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๑๑ แผ่นที่ ๑ เรื่อง พระเจ้าณุรักเจสูเลือกรัชทายาท) อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๑๒ แผ่นที่ ๑ เรื่อง แปลงรสผลมะม่วง) อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๑๒ แผ่นที่ ๒ เรื่อง แปลงรสผลมะม่วง) อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๑๒ แผ่นที่ ๓ เรื่อง แปลงรสผลมะม่วง) อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๑๒ แผ่นที่ ๔ เรื่อง แปลงรสผลมะม่วง) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170