จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-วรรณกรรม-ชาดก

จำนวน 275 รายการ

1. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
2. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
3. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๖๑ อสาตมันตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์) อ่านต่อ >
4. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๔ จุลกุณาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
5. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๓ สุปารกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
6. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๒ สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
7. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๓๐ โกสิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด) อ่านต่อ >
8. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๘ อัฏฐสัททชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๗ กัจจานิชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๖ ปรันตปชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
11. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๙ ปานิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๘ อุทยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๗ ธรรมเทวปุตตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๔๓ จุลโพธิชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๗ ปูติมังสชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๖ สมุคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
17. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๔ จารึกแผ่นที่ ๑ ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๕ หลิททราคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
19. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๓ มหามังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
20. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๔ อาทิจชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
21. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๒ เจติยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
22. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๑ คังคมาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
23. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๐ สุมังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
24. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๙ สุลสาชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
25. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๑ ทศรถชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
26. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๐ ยุธัญชยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
27. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๘ จุลธรรมปาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
28. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๗ ลฎุกกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
29. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๕ อัฏฐานชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
30. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๗๕ ตโปตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170