จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-วรรณกรรม

จำนวน 482 รายการ

1. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๖๑ อสาตมันตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๔ จุลกุณาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๓ สุปารกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๒ สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๓๐ โกสิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๘ อัฏฐสัททชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๗ กัจจานิชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๖ ปรันตปชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๙ ปานิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๘ อุทยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๗ ธรรมเทวปุตตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๔๓ จุลโพธิชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๗ ปูติมังสชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๖ สมุคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๔ จารึกแผ่นที่ ๑ ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓๕ หลิททราคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๓ มหามังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๔ อาทิจชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๒ เจติยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๑ คังคมาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๐ สุมังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๙ สุลสาชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๑ ทศรถชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170