จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ยาสมุนไพร

จำนวน 370 รายการ

1. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๕ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า มุศกายธาตุ) อ่านต่อ >
2. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๕ (ยาแก้พิษอติสาร) อ่านต่อ >
3. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >
4. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒ (ยาแก้โรคสำหรับบุรุษ) อ่านต่อ >
5. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓ (ยาแก้โรคทุราวสา หรือโรคทางเดินปัสสาวะ) อ่านต่อ >
6. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >
7. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๖ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๒) อ่านต่อ >
8. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๗ (ยาแก้โรคสันนิบาต ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >
9. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๘ (ยาแก้โรคลมชัก) อ่านต่อ >
10. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๙ (ยาแก้โรคริดสีดวง) อ่านต่อ >
11. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐ (ยาแก้ไข้เจลียงอากาศ) อ่านต่อ >
12. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกระษัยโรค แผ่นที่ ๑ กระษัยลม) อ่านต่อ >
13. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๑ (ยาแก้โรคลมบาดทะยัก) อ่านต่อ >
14. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๒ (ยาแก้โรคหืด) อ่านต่อ >
15. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๓ (ยาแก้โรคสรเภทโรค) อ่านต่อ >
16. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๔ (ยาแก้โรคไข้สัมประชวร) อ่านต่อ >
17. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๕ (ยาแก้โรคซางโค) อ่านต่อ >
18. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๗ (ยาแก้โรคเลือดเน่า) อ่านต่อ >
19. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๘ (ยาแก้โรคฝีดาษ) อ่านต่อ >
20. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๐ (ยาแก้โรคดานเถา) อ่านต่อ >
21. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๑ (ยาแก้โรคสันทะคาต) อ่านต่อ >
22. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๒ (ยาแก้โรคซางโจร) อ่านต่อ >
23. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๓ (ยาแก้โรคจักษุโรค) อ่านต่อ >
24. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๔ (ยาแก้วาโยธาตุกำเริบ) อ่านต่อ >
25. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๕ (ยาแก้ป่วงลม) อ่านต่อ >
26. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๖ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๒) อ่านต่อ >
27. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๗ (ยาแก้โรคมุตกิต) อ่านต่อ >
28. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๘ (ยาแก้โรคมะเร็ง) อ่านต่อ >
29. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๙ (ยาแก้โรคลงเลือด) อ่านต่อ >
30. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๐ (ยาแก้โรคดานพืด) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170