จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-หล่อพระพุทธรูป

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดตำหนัก อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170