จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บูชาพระธาตุ

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกการสร้างฉัตร อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170