จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บรรจุพระธาตุ

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 1 อ่านต่อ >
4. จารึกวัดส่องคบ 2 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
6. จารึกลานทอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี อ่านต่อ >
7. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านต่อ >
8. จารึกวัดหนองหนาม อ่านต่อ >
9. จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่) อ่านต่อ >
10. จารึกเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ วัดพุทธโฆสาจารย์ กรุงพนมเปญ (K. 1213) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170