จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-กัลปนา

จำนวน 47 รายการ

1. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพิมาย 3 อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 อ่านต่อ >
7. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อ่านต่อ >
8. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
9. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
10. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
11. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
12. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
13. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
14. จารึกมุจลินทอาราม 1 อ่านต่อ >
15. จารึกมุจลินทอาราม 2 อ่านต่อ >
16. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
17. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านต่อ >
18. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
19. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
20. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
21. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
23. จารึกวัดโพธิ์ร้าง อ่านต่อ >
24. จารึกวัดมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
25. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
26. จารึกพุทธศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ >
27. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
29. จารึกวัดเชียงสา อ่านต่อ >
30. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170