จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-กัลปนา

จำนวน 47 รายการ

1. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดโพธิ์ร้าง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170