จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา

จำนวน 381 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
6. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
8. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >
9. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
10. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
11. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
12. จารึกขลุง อ่านต่อ >
13. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
14. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
15. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
16. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
17. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
18. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
19. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านต่อ >
25. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
26. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
27. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
29. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
30. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170