จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา

จำนวน 382 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
7. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
9. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >
10. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
11. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
12. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
13. จารึกขลุง อ่านต่อ >
14. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
15. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
16. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
17. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
18. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
19. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
20. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทตาเมือนธม 1 อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
25. จารึกปราสาทหินพิมาย 3 อ่านต่อ >
26. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 อ่านต่อ >
27. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
28. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อ่านต่อ >
29. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
30. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170