จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา

จำนวน 379 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170