จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง

จำนวน 42 รายการ

31. จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านต่อ >
32. จารึกวัดธาตุอุปสมาราม (บ้านโก่ม) อ่านต่อ >
33. จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) อ่านต่อ >
34. จารึกวัดพระธาตุพนม ๒ อ่านต่อ >
35. จารึกวัดศรีบุญเรือง (หนองคาย) อ่านต่อ >
36. จารึกวัดศรีมงคล อ่านต่อ >
37. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านต่อ >
38. จารึกวัดหนองหนาม อ่านต่อ >
39. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านต่อ >
40. จารึกเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ วัดพุทธโฆสาจารย์ กรุงพนมเปญ (K. 1213) อ่านต่อ >
41. จารึกวัดเชียงราย อ่านต่อ >
42. จารึกอักษรขอมภาษาไทยพบที่กรุงพุกาม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170