จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง

จำนวน 42 รายการ

1. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกคำสาปแช่ง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดสมุหนิมิต อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๔ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดคงกระพันชาตรี อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170