จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง

จำนวน 42 รายการ

1. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
4. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
5. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
6. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
7. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
8. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
9. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 2 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
11. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
12. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
13. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >
14. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านต่อ >
15. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
16. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 2 อ่านต่อ >
17. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
18. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านต่อ >
19. จารึกวัดสมุหนิมิต อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทหินพนมวัน 5 อ่านต่อ >
22. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
23. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านต่อ >
24. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 2 อ่านต่อ >
25. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 3 อ่านต่อ >
26. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 4 อ่านต่อ >
27. จารึกหินขอน 1 อ่านต่อ >
28. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
29. จารึกวัดคงกระพันชาตรี อ่านต่อ >
30. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170