จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ

จำนวน 83 รายการ

31. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกวัดสมุหนิมิต อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๓ อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๔ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๓) อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๔) อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๕) อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๖) อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๗) อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๘) อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โองการแม่ซื้อ สำหรับปัดพิษแสลงแม่ซื้อ และกุมาร ๓ วัน) อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โองการแม่ซื้อ สำหรับปัดพิษเสียแสลงรำบองราหู) อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๙) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอาทิตย์) อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันจันทร์) อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอังคาร) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพุธ) อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพฤหัสบดี) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170