จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ

จำนวน 88 รายการ

31. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านต่อ >
32. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านต่อ >
33. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านต่อ >
34. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
35. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านต่อ >
36. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
37. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านต่อ >
38. จารึกวัดสมุหนิมิต อ่านต่อ >
39. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านต่อ >
40. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านต่อ >
41. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
42. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านต่อ >
43. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒ อ่านต่อ >
44. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๓ อ่านต่อ >
45. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๔ อ่านต่อ >
46. จารึกหินขอน ๑ อ่านต่อ >
47. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑) อ่านต่อ >
48. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๒) อ่านต่อ >
49. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๓) อ่านต่อ >
50. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๔) อ่านต่อ >
51. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๕) อ่านต่อ >
52. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๖) อ่านต่อ >
53. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๗) อ่านต่อ >
54. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๘) อ่านต่อ >
55. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โองการแม่ซื้อ สำหรับปัดพิษแสลงแม่ซื้อ และกุมาร ๓ วัน) อ่านต่อ >
56. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โองการแม่ซื้อ สำหรับปัดพิษเสียแสลงรำบองราหู) อ่านต่อ >
57. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๙) อ่านต่อ >
58. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๐) อ่านต่อ >
59. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๑) อ่านต่อ >
60. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะลำบองราหูอันเกิดในเดือน ๑๒) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170