จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ

จำนวน 83 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกคำสาปแช่ง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170