จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ

จำนวน 89 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
8. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
12. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
13. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
14. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
15. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
16. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >
24. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
25. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 2 อ่านต่อ >
26. จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก) อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
28. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
29. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
30. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170