จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ

จำนวน 88 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
7. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
12. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
13. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
14. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
15. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๗ อ่านต่อ >
23. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
24. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านต่อ >
25. จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก) อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
27. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
28. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
29. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อ >
30. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170