จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรม

จำนวน 452 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170