จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรม

จำนวน 459 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
7. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
14. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >
15. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
16. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
17. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
18. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
19. จารึกขลุง อ่านต่อ >
20. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
21. จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
22. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
23. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
24. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
25. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
26. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
27. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
28. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
29. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านต่อ >
30. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170