จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พระพุทธศาสนา-ไตรภูมิ

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๘ (พญาช้างตระกูลฉัททันต์) อ่านต่อ >
2. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๗ (นาค ๔ ตระกูล) อ่านต่อ >
3. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑ (พระอินทร์กับอสูร) อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (นางสุชาดาเลือกคู่) อ่านต่อ >
5. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๓ (พระอินทร์จับสัมภะระอสูร) อ่านต่อ >
6. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ (เวปะจิตราอสูรทำสงครามกับพระอินทร์) อ่านต่อ >
7. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (ฉัททันต์สระและพญาช้างฉัททันต์) อ่านต่อ >
8. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๖ (สระอโนดาตและเขาสุทัศน์) อ่านต่อ >
9. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๗ (ช้างเอราวัณและสระรัถการ) อ่านต่อ >
10. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๘ (ช้าง ๑๐ หมู่) อ่านต่อ >
11. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๙ (สระมัณฑากินีและช้างรูปาคิรี) อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑ (หิรัญบรรพต) อ่านต่อ >
13. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒ (สระสีหปปาตะ) อ่านต่อ >
14. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (มิตวินทุและเขาวินันตก) อ่านต่อ >
15. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๔ (พราหมณ์พิพากษาอย่างไม่เป็นธรรม) อ่านต่อ >
16. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๕ (พ่อค้าสำเภา) อ่านต่อ >
17. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๗ (นาคกับปลาตะเพียน) อ่านต่อ >
18. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๘ (ยมโลก) อ่านต่อ >
19. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๙ (พญาช้างพาบริวารหากิน) อ่านต่อ >
20. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๑ (พระสุธน) อ่านต่อ >
21. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๒ (เขาจิตรกูฏและเขากาฬกูฏ) อ่านต่อ >
22. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๓ (เขาคันธมาท) อ่านต่อ >
23. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ (เขาสุทัศกูฏ) อ่านต่อ >
24. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๕ (พญาวานร) อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๖ (มหิสาสกุมาร) อ่านต่อ >
26. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๙ (บุพวิเทห์ทวีป) อ่านต่อ >
27. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๓๐ (ชมพูทวีป) อ่านต่อ >
28. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๓๒ (อุตตรกุรุทวีป) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170