จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติและตำนาน-รามัญหุงข้าวบูชาเทวดา

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170