จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติและตำนาน-พุทธศาสนา

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >
3. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
4. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
5. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
6. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านต่อ >
7. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170