จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติและตำนาน

จำนวน 49 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 1 อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
9. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
10. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >
11. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
12. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
13. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 1 อ่านต่อ >
22. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 1 อ่านต่อ >
23. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
24. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 2 อ่านต่อ >
25. จารึกวัดไตรภูมิ 1 อ่านต่อ >
26. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านต่อ >
28. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านต่อ >
29. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
30. จารึกที่ฐานอนุสาวรีย์พลเสือป่าเชื้อ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170