จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติและตำนาน

จำนวน 42 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
3. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >
4. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
5. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
6. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๗ อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
17. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดไตรภูมิ ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านต่อ >
21. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านต่อ >
22. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
23. จารึกที่ฐานอนุสาวรีย์พลเสือป่าเชื้อ อ่านต่อ >
24. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๒ อ่านต่อ >
25. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านต่อ >
26. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องพระพุทธบาท (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) อ่านต่อ >
28. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >
29. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านต่อ >
30. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170