จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติและตำนาน

จำนวน 42 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดไตรภูมิ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่ฐานอนุสาวรีย์พลเสือป่าเชื้อ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเรื่องพระพุทธบาท (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกจุลคิรี อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170