จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านต่อ >
6. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170