จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติศาสตร์สุโขทัย

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดบูรพาราม อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170