จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ประวัติศาสตร์สุโขทัย

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
3. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
4. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
5. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านต่อ >
6. จารึกวัดศรีชุม อ่านต่อ >
7. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดบูรพาราม อ่านต่อ >
9. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170