จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ตำแหน่งสมณศักดิ์-สงฆ์คณะรามัญ

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๖ อ่านต่อ >
2. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๗ อ่านต่อ >
3. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๘ อ่านต่อ >
4. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๙ อ่านต่อ >
5. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๐ อ่านต่อ >
6. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170