จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ตำแหน่งสมณศักดิ์

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 1 หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) อ่านต่อ >
2. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 2 หน้าต่างด้านเหนือ (1) อ่านต่อ >
3. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 3 หน้าต่างด้านเหนือ (2) อ่านต่อ >
4. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 6 หน้าต่างด้านเหนือ (5) (คณะรามัญ) อ่านต่อ >
5. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 7 หน้าต่างด้านเหนือ (6) อ่านต่อ >
6. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 8 หน้าต่างด้านเหนือ (7) อ่านต่อ >
7. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 9 หน้าต่างด้านเหนือ (8) อ่านต่อ >
8. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 17 หน้าต่างด้านใต้ (5) อ่านต่อ >
9. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 10 หน้าต่างด้านเหนือ (9) อ่านต่อ >
10. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 11 หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >
11. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 12 หน้าต่างด้านหน้า (คณะใต้) อ่านต่อ >
12. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 13 หน้าต่างด้านใต้ (1) อ่านต่อ >
13. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 14 หน้าต่างด้านใต้ (2) อ่านต่อ >
14. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 15 หน้าต่างด้านใต้ (3) อ่านต่อ >
15. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 16 หน้าต่างด้านใต้ (4) (คณะอรัญญวาสี) อ่านต่อ >
16. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 4 หน้าต่างด้านเหนือ (3) อ่านต่อ >
17. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 5 หน้าต่างด้านเหนือ (4) อ่านต่อ >
18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 18 หน้าต่างด้านใต้ (6) อ่านต่อ >
19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 19 หน้าต่างด้านใต้ (7) อ่านต่อ >
20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 20 หน้าต่างด้านใต้ (8) อ่านต่อ >
21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 21 หน้าต่างด้านใต้ (9) อ่านต่อ >
22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 22 หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170