จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ตำรายา

จำนวน 385 รายการ

1. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 5 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า มุศกายธาตุ) อ่านต่อ >
2. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 5 (ยาแก้พิษอติสาร) อ่านต่อ >
3. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 1 (ยาแก้โรคลม ตอนที่ 1) อ่านต่อ >
4. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 2 (ยาแก้โรคสำหรับบุรุษ) อ่านต่อ >
5. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 3 (ยาแก้โรคทุราวสา หรือโรคทางเดินปัสสาวะ) อ่านต่อ >
6. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 4 (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ 1) อ่านต่อ >
7. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 6 (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ 2) อ่านต่อ >
8. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 7 (ยาแก้โรคสันนิบาต ตอนที่ 1) อ่านต่อ >
9. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 8 (ยาแก้โรคลมชัก) อ่านต่อ >
10. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 9 (ยาแก้โรคริดสีดวง) อ่านต่อ >
11. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 10 (ยาแก้ไข้เจลียงอากาศ) อ่านต่อ >
12. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกระษัยโรค แผ่นที่ 1 กระษัยลม) อ่านต่อ >
13. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 11 (ยาแก้โรคลมบาดทะยัก) อ่านต่อ >
14. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 12 (ยาแก้โรคหืด) อ่านต่อ >
15. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 13 (ยาแก้โรคสรเภทโรค) อ่านต่อ >
16. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 14 (ยาแก้โรคไข้สัมประชวร) อ่านต่อ >
17. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 15 (ยาแก้โรคซางโค) อ่านต่อ >
18. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 17 (ยาแก้โรคเลือดเน่า) อ่านต่อ >
19. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 18 (ยาแก้โรคฝีดาษ) อ่านต่อ >
20. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 20 (ยาแก้โรคดานเถา) อ่านต่อ >
21. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 21 (ยาแก้โรคสันทะคาต) อ่านต่อ >
22. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 22 (ยาแก้โรคซางโจร) อ่านต่อ >
23. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 23 (ยาแก้โรคจักษุโรค) อ่านต่อ >
24. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 24 (ยาแก้วาโยธาตุกำเริบ) อ่านต่อ >
25. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 25 (ยาแก้ป่วงลม) อ่านต่อ >
26. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 26 (ยาแก้โรคลม ตอนที่ 2) อ่านต่อ >
27. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 27 (ยาแก้โรคมุตกิต) อ่านต่อ >
28. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 28 (ยาแก้โรคมะเร็ง) อ่านต่อ >
29. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 29 (ยาแก้โรคลงเลือด) อ่านต่อ >
30. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 30 (ยาแก้โรคดานพืด) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170