จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ตำรานวด

จำนวน 80 รายการ

1. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒ (แก้เอวขดขัดขา) อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๓ (แก้ลมในอกในเอว) อ่านต่อ >
5. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๔ (แก้ขัดเอว) อ่านต่อ >
6. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๕ (แก้ปวดศีรษะ) อ่านต่อ >
7. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๖ (แก้ซ่นเท้า) อ่านต่อ >
8. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๗ (แก้ปวดท้องแก้ข้อเท้า) อ่านต่อ >
9. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๘ (แก้เสมหะในลำคอ) อ่านต่อ >
10. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๙ (แก้ลมในแขน) อ่านต่อ >
11. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๐ (แก้สบักหน้าจม) อ่านต่อ >
12. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๑ (แก้ลมทั่วสารพางค์) อ่านต่อ >
13. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๒ (แก้เข่าขาตาย) อ่านต่อ >
14. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๓ (แก้ขัดขาขัดคอ) อ่านต่อ >
15. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๔ (แก้แน่นหน้าอก) อ่านต่อ >
16. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๕ (แก้ลมเวียนศีศะ) อ่านต่อ >
17. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๗ (แก้โรคในอก) อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๘ (แก้ตะคริวมือ, เท้า) อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๙ (แก้ลมตะคริว) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๐ (แก้ลมทั่วสาระพางค์) อ่านต่อ >
21. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๑ (แก้เสียดอก) อ่านต่อ >
22. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๒ (แก้ลมจันทฆาฏ, ลมเข่า, ลมขา, ลมหน้าอก) อ่านต่อ >
23. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๓ (แก้เข่าขัด) อ่านต่อ >
24. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๔ (ดำรงกายอายุศม์ยืน) อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๕ (แก้ลมปะกัง) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๖ (แก้ตะโภกสลักเพช) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๗ (แก้ลมชักปากเบี้ยว, ลมลิ้นตาย, ลมเท้าเหน็บ, ลมมือเหน็บ) อ่านต่อ >
28. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๘ (แก้เข่าขัด) อ่านต่อ >
29. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๙ (แก้มือแก้เท้า) อ่านต่อ >
30. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๓๐ (แก้มือแก้เท้า) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170