จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี-สร้างศิลาจารึก

จำนวน 39 รายการ

31. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 1 อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 2 อ่านต่อ >
34. จารึกวัดจอมมณี อ่านต่อ >
35. จารึกวัดสุวรรณาวาส อ่านต่อ >
36. จารึกวัดนางหมื่น อ่านต่อ >
37. จารึกวัดป่าเหียง อ่านต่อ >
38. จารึกวัดอารามป่าน้อย อ่านต่อ >
39. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170