จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี-สร้างศิลาจารึก

จำนวน 39 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
3. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
6. จารึกศรีจานาศะ อ่านต่อ >
7. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
8. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
9. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
10. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
11. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านต่อ >
12. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
13. จารึกพญา อ่านต่อ >
14. จารึกพุทธ อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1 อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 2 อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 3 อ่านต่อ >
18. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4 อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 5 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านต่อ >
21. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >
22. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านต่อ >
23. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
24. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านต่อ >
25. จารึกถ้ำเด่นงัว 3 อ่านต่อ >
26. จารึกถ้ำเด่นงัว 4 อ่านต่อ >
27. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านต่อ >
28. จารึกวัดตาพระยา อ่านต่อ >
29. จารึกวัดถ้ำพระ อ่านต่อ >
30. จารึกสำนักนางขาว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170