จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี-สร้างศิลาจารึก

จำนวน 39 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกศรีจานาศะ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพญา อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกพุทธ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๔ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๕ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดพระคำ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกถ้ำเด่นงัว ๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดตาพระยา อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดถ้ำพระ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกสำนักนางขาว อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170