จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี-ประดิษฐานศิลาจารึก

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
2. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >
3. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านต่อ >
4. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
5. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านต่อ >
6. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
7. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านต่อ >
8. จารึกวัดตาพระยา อ่านต่อ >
9. จารึกสด๊กก๊อกธม 1 อ่านต่อ >
10. จารึกสำนักนางขาว อ่านต่อ >
11. จารึกวัดบ้านแลง อ่านต่อ >
12. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170