จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี-ประดิษฐานศิลาจารึก

จำนวน 11 รายการ

1. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดพระคำ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกสด๊กก๊อกธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกสำนักนางขาว อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดบ้านแลง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170