จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน

จำนวน 82 รายการ

31. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๓ (จ. ๔๔) อ่านต่อ >
32. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๔ (จ. ๑๕) อ่านต่อ >
33. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๖ (จ. ๔) อ่านต่อ >
34. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๗ (จ. ๒) อ่านต่อ >
35. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๒ (จ. ๑๒) อ่านต่อ >
36. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๕ (จ. ๑๗) อ่านต่อ >
37. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
38. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านต่อ >
39. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านต่อ >
40. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านต่อ >
41. จารึกวัดเชียงสา อ่านต่อ >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านต่อ >
44. จารึกวัดโป่งคำ อ่านต่อ >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒ อ่านต่อ >
47. จารึกเจ้ามหาเทวีสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
48. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
49. จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๖ อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๖ อ่านต่อ >
52. จารึกวัดนาหลวง อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๑ อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๖ อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดใหม่ ๒ อ่านต่อ >
56. จารึกพระธาตุพลูแช่ อ่านต่อ >
57. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
58. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านต่อ >
59. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
60. จารึกวัดส่องคบ ๓ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170