จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน

จำนวน 82 รายการ

1. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
2. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 154/2523 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 108/2523 อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 162/2523 อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 22/2523 อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 195/2523 อ่านต่อ >
10. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 39 (จ. 50) อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524 อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 266/2523 อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 310/2523 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 315/2523 อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 316/2523 อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 3 (นน. 35) อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 324/2523 อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 2 อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 4 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 6 อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
23. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านต่อ >
24. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
25. จารึกพระวชิรเถรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 2 อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 1 อ่านต่อ >
28. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 2 อ่านต่อ >
29. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
30. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 12 (จ. 11) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170