จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นรก-สวรรค์

จำนวน 44 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
4. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๐๘/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๗ อ่านต่อ >
15. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านต่อ >
16. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องเปรตกถา แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
19. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
20. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >
21. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
23. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านต่อ >
24. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
25. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านต่อ >
26. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘ อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๙ อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170