จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-ชาติหน้า

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกรอยบุญ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกสิรินันทะ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดมหาพน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดมหาพน ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170