จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การเมืองการปกครอง-ลงโทษ

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
5. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๗ อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทโตนตวล ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘ อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๙ อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๑ อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ >
17. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาท อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกถ้ำเด่นงัว ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกถ้ำเด่นงัว ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านต่อ >
23. จารึกสุรินทร์ ๑ อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170