จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การเมืองการปกครอง-ลงโทษ

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
3. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
5. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทโตนตวล 1 อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 11 อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 12 อ่านต่อ >
17. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาท อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 อ่านต่อ >
20. จารึกถ้ำเด่นงัว 2 อ่านต่อ >
21. จารึกถ้ำเด่นงัว 3 อ่านต่อ >
22. จารึกถ้ำเด่นงัว 4 อ่านต่อ >
23. จารึกสุรินทร์ 1 อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170