จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การเมืองการปกครอง-ลงโทษ

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทโตนตวล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกทวลระลมทิม อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกถ้ำเด่นงัว ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกถ้ำเด่นงัว ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกสุรินทร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกปราสาททามจาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170