จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสร้างพระอุโบสถ

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกวัดสมเด็จ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170