จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสรรเสริญบุคคล-พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
2. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านต่อ >
3. จารึกสุรินทร์ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170