จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสรรเสริญบุคคล-พระมหากัจจายนะ

จำนวน 2 รายการ

1. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170