จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสรรเสริญบุคคล

จำนวน 48 รายการ

31. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านต่อ >
32. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านต่อ >
33. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านต่อ >
34. จารึกซับจำปา ๒ อ่านต่อ >
35. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
36. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
37. จารึกวัดศรีชุม อ่านต่อ >
38. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านต่อ >
39. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านต่อ >
40. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
41. จารึกภูเขียว อ่านต่อ >
42. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านต่อ >
43. จารึกสุรินทร์ ๒ อ่านต่อ >
44. จารึกสูงเนิน อ่านต่อ >
45. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๑ อ่านต่อ >
46. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๒ อ่านต่อ >
47. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >
48. จารึกบนฐานประติมากรรมรูปสุกร อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170