จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสรรเสริญบุคคล

จำนวน 47 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170