จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสรรเสริญบุคคล

จำนวน 49 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
3. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
5. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
6. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 อ่านต่อ >
11. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
12. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
13. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ 2 อ่านต่อ >
14. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านต่อ >
15. จารึกวัดสุปัฏนาราม 3 อ่านต่อ >
16. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านต่อ >
17. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา 1 อ่านต่อ >
18. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >
19. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >
21. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >
22. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >
23. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >
24. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >
25. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >
26. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >
27. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >
28. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >
29. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >
30. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170