จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสรรเสริญบุคคล

จำนวน 49 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
3. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
5. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
6. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
12. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
13. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านต่อ >
15. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านต่อ >
16. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านต่อ >
17. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านต่อ >
20. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านต่อ >
23. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านต่อ >
24. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านต่อ >
25. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านต่อ >
26. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านต่อ >
27. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านต่อ >
28. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านต่อ >
29. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านต่อ >
30. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170