จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การปักปันเขตแดน

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
3. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
4. จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) อ่านต่อ >
5. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
6. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
7. จารึกวัดตาพระยา อ่านต่อ >
8. จารึกวัดพระธาตุเชิงชุม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170