จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การปักปันเขตแดน

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดตาพระยา อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดพระธาตุเชิงชุม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170