จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง

จำนวน 80 รายการ

1. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองแพร่ เมืองสรอง เมืองแสนหลวง) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองกรุงเก่า) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองปรันตประเทศ) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองประทุมธานี) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองนนทบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองราชบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองกาญจนบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองศรีสวัสดิ์) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองพระตะบอง) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองตะโหนด) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองพนมศก) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองนครเสียมราฐ) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองระสือ) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองพุทไธสมัน) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองจงกน) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองสุรินทร์ เมืองพิมาย) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองประโคนไชย) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองนางรอง) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองปักธงไชย) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองพุทไธสงฆ์) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองชนบท เมืองจตุรัศ) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองไชยภูมิ์ เมืองภูเขียว) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองสังขะ เมืองบุรีรำ) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองสุวรรณภูมิ) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองขอนแก่น) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองกาฬสินธุ์ เมืองหนองหารน้อย เมืองเพ็ง) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองสวายจีด) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศใต้ (เมืองปราจีณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศใต้ (เมืองกระบิลบุรี) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170