จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การปกครองสงฆ์

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๗ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๔ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๕ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๖ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๙ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๐ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170