จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การปกครองสงฆ์

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑ หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) อ่านต่อ >
2. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒ หน้าต่างด้านเหนือ (๑) อ่านต่อ >
3. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๓ หน้าต่างด้านเหนือ (๒) อ่านต่อ >
4. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >
5. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านต่อ >
6. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๖ หน้าต่างด้านเหนือ (๕) (คณะรามัญ) อ่านต่อ >
7. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๗ หน้าต่างด้านเหนือ (๖) อ่านต่อ >
8. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๘ หน้าต่างด้านเหนือ (๗) อ่านต่อ >
9. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๙ หน้าต่างด้านเหนือ (๘) อ่านต่อ >
10. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๗ หน้าต่างด้านใต้ (๕) อ่านต่อ >
11. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๐ หน้าต่างด้านเหนือ (๙) อ่านต่อ >
12. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๑ หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >
13. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๒ หน้าต่างด้านหน้า (คณะใต้) อ่านต่อ >
14. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๓ หน้าต่างด้านใต้ (๑) อ่านต่อ >
15. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๔ หน้าต่างด้านใต้ (๒) อ่านต่อ >
16. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๕ หน้าต่างด้านใต้ (๓) อ่านต่อ >
17. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๖ หน้าต่างด้านใต้ (๔) (คณะอรัญญวาสี) อ่านต่อ >
18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๔ หน้าต่างด้านเหนือ (๓) อ่านต่อ >
19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๕ หน้าต่างด้านเหนือ (๔) อ่านต่อ >
20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๘ หน้าต่างด้านใต้ (๖) อ่านต่อ >
21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๙ หน้าต่างด้านใต้ (๗) อ่านต่อ >
22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๐ หน้าต่างด้านใต้ (๘) อ่านต่อ >
23. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๑ หน้าต่างด้านใต้ (๙) อ่านต่อ >
24. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒๒ หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >
25. จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช อ่านต่อ >
26. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๑) อ่านต่อ >
27. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) อ่านต่อ >
28. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๓) อ่านต่อ >
29. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑ อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170