จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดช้างค้ำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑ (จ. ๔๘) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓ (จ. ๕๑) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๕ (จ. ๓๘) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๓ (จ. ๓๗) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดดอนไชย อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดนาเตา อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (ศาลารายที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (พระระเบียงล้อมพระสถูป แผ่นที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (พระระเบียงล้อมพระสถูป แผ่นที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170