จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
3. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
4. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
5. จารึกวัดช้างค้ำ 1 อ่านต่อ >
6. จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี อ่านต่อ >
7. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 1 อ่านต่อ >
8. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 2 อ่านต่อ >
9. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
10. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 1 (จ. 48) อ่านต่อ >
11. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 3 (จ. 51) อ่านต่อ >
12. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 (จ. 38) อ่านต่อ >
13. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 33 (จ. 37) อ่านต่อ >
14. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >
15. จารึกวัดดอนไชย อ่านต่อ >
16. จารึกวัดนาเตา อ่านต่อ >
17. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
18. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
19. จารึกวัดศรีชุม อ่านต่อ >
20. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านต่อ >
21. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านต่อ >
22. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านต่อ >
23. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >
24. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (ศาลารายที่ 3) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (พระระเบียงล้อมพระสถูป แผ่นที่ 1) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (พระระเบียงล้อมพระสถูป แผ่นที่ 2) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170