จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบันทึกเหตุการณ์

จำนวน 17 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60 อ่านต่อ >
2. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านต่อ >
3. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
4. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >
5. หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง อ่านต่อ >
6. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ เดอ ลายี อ่านต่อ >
7. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านต่อ >
9. จารึกฐานอนุสาวรีย์พระยาฤทธานนท์พหลภักดีฯ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานอนุสาวรีย์ย่าเหล อ่านต่อ >
11. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านต่อ >
12. จารึกที่ฐานพระสมุทรเจดีย์ อ่านต่อ >
13. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ 1 อ่านต่อ >
14. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ 2 อ่านต่อ >
15. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ 3 อ่านต่อ >
16. จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย อ่านต่อ >
17. จารึกที่อนุสาวรีย์ท้าวหิรัญพนาสูร อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170