จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบันทึกเหตุการณ์

จำนวน 15 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
5. หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง อ่านเพิ่มเติม >
6. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ เดอ ลายี อ่านเพิ่มเติม >
7. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานอนุสาวรีย์พระยาฤทธานนท์พหลภักดีฯ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานอนุสาวรีย์ย่าเหล อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่ฐานพระสมุทรเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170