จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเทวรูป

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านหัวขัว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๔ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170