จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์

จำนวน 19 รายการ

1. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
3. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
4. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
5. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
6. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดใต้เทิง 2 อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านต่อ >
10. จารึกวัดส่องคบ 3 อ่านต่อ >
11. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
12. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านต่อ >
13. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >
14. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
15. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
16. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านต่อ >
17. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ วัดพุทธโฆสาจารย์ กรุงพนมเปญ (K. 1213) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170