จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์

จำนวน 19 รายการ

1. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดใต้เทิง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดส่องคบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ วัดพุทธโฆสาจารย์ กรุงพนมเปญ (K. 1213) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170